TOPOLYMER

TOPOLYMER ® 9系

Topolymer® 9系列是一类以PP/EPDM为基材的、动态硫化的热塑性弹性体, 又称热塑性硫化橡胶(TPV)。该系列产品可广泛应用于汽车内外饰、密封系统、罩盖、发动机舱内零部件、垫圈垫片、建筑密封系、电子电器、日用消费品以及其它对柔韧性和一致性有要求的工业和民用领域。该系列产品可在注塑机、挤出机、吹塑设备上加工,并且可以完全回收利用。

Topolymer®  
9 Series
Color Durometer Density Tensile Strength Tensile Strength @ 100% Elongation @ Break Tear Strength Compression Set @ 23oCx22h Compression Set @ 70oCx22h Brittleness Temperature Change in
Tensile @ 150oCx168h
Change in
Elongation @ 150oCx168h
Change in Durometer @ 150oCx168h Injection Molding Extrusion Blow molding
ASTM D2240 ASTM D792 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D624 ASTM D395B ASTM D395B ASTM D746 ASTM D573 ASTM D573 ASTM D2240
Shore A / D g/cm3 MPa MPa % KN/m % % oC % % Shore A / D
商品名 颜色 硬度 密度 拉伸强度 100%定伸应力 断裂伸长率 撕裂强度 压缩形变 压缩形变 脆化温度 热空气老化拉
伸强度的变化率
热空气老化
伸长率的变化率
热空气中邵氏
硬度的变化率
     
9210-501N/B Natural/Black 50A 0.90 3.7 1.3 470 17 21 32 -60 -13 -14 +3A
9210-551N/B Natural/Black 56A 0.90 3.9 2.0 350 21 22 30 -60 -10 +15 +3A
9210-601N/B Natural/Black 60A 0.90 4.9 2.7 410 30 24 32 -60 -12 -18 +3A
9210-651N/B Natural/Black 67A 0.90 5.9 3.1 450 36 27 35 -60 -13 +11 +2A
9210-701N/B Natural/Black 72A 0.90 7.1 3.4 450 33 30 38 -60 -12 -17 +2A
9210-751N/B Natural/Black 76A 0.90 7.8 3.9 420 36 32 38 -60 -12 -17 +2A
9210-801N/B Natural/Black 80A 0.90 9.3 4.8 470 46 32 39 -60 -10 -18 +1A
9210-851N/B Natural/Black 86A 0.90 9.7 5.6 520 57 35 40 -60 +9 -18 +2A
9210-403N/B Natural/Black 40D 0.90 14.2 8.3 600 70 48 55 -40 -11 -15 +4A
9210-503N/B Natural/Black 50D 0.90 14.7 8.8 33 (yield) 85 53 60 -40 +12 -10 +6A
9310-551N/B Natural/Black 56A 0.96 4.9 2.2 430 24 23 34 -60 -13 -10 +3A
9310-601N/B Natural/Black 63A 0.96 5.4 2.7 430 32 25 34 -60 -13 -15 +3A
9310-651N/B Natural/Black 67A 0.96 6.1 2.9 450 36 28 35 -60 -10 -11 +3A
9310-701N/B Natural/Black 72A 0.96 7.1 2.8 510 34 30 38 -60 -12 -17 +2A
9310-751N/B Natural/Black 78A 0.96 7.8 3.5 420 36 33 38 -60 -8 -12 +2A
9310-801N/B Natural/Black 86A 0.96 9.8 5.6 520 57 35 45 -55 10 -18 +3A
9310-851N/B Natural/Black 92A 0.96 16.9 7.2 575 60 44 50 -55 -11 -15 +2A
9310-403N/B Natural/Black 40D 0.93 18.9 8.1 580 72 48 55 -50 -8 -11 +3A
9310-503N/B Natural/Black 50D 0.93 21.9 11.9 580 85 53 60 -40 -8 -13 +3A
9410-551N/B Natural/Black 55A 0.94 3.8 1.7 350 17 / 28 -60 -10 -13 +3A
9410-601N/B Natural/Black 60A 0.95 5.3 2.1 385 21 20 28 -60 -10 -13 +3A
9410-701N/B Natural/Black 71A 0.95 6.8 2.6 430 24 24 30 -60 -8 -10 +3A
9410-751N/B Natural/Black 79A 0.95 8.9 3.7 420 32 26 35 -60 -8 -10 +3A
9410-801N/B Natural/Black 84A 0.95 10.9 4.4 540 35 30 40 -55 -8 -10 +3A
9410-851N/B Natural/Black 93A 0.93 13.9 5.4 750 60 40 50 -50 +10 -15 +2A
9410-403N/B Natural/Black 40D 0.92 15.9 8.4 650 80 46 55 -40 +10 -15 +2D
9410-503N/B Natural/Black 50D 0.92 19.9 12.4 650 90 54 58 -40 +10 -15 +3D
9510-501N/B Natural/Black 50A 0.95 4 1.2 470 17 / 32 -60 / / /
9510-551N/B Natural/Black 60A 0.95 5 2.5 410 30 / 32 -60 / / /
9510-601N/B Natural/Black 60A 0.95 4.9 2.7 410 30 / 34 -60 / / /
9510-651N/B Natural/Black 67A 0.95 6.1 2.9 450 36 / 35 -60 / / /
9510-701N/B Natural/Black 70A 0.96 6 2.8 510 34 / 38 -60 -12 -17 +2A
9510-751N/B Natural/Black 78A 0.96 7.8 3.5 420 36 / 38 -60 -8 -12 +2A
9510-801N/B Natural/Black 86A 0.96 9.8 5.6 520 57 / 45 -55 +10 -18 +3A
9510-851N/B Natural/Black 92A 0.96 16.9 7.2 575 60 / 52 -55 -11 -15 +2A
9510-403N/B Natural/Black 40D 0.93 18.9 8.1 580 72 / 56 -50 -8 -11 +3A
9510-503N/B Natural/Black 50D 0.93 21.9 11.9 580 85 / 60 -40 -8 -13 +3A